PARAFIA 


Parafia w Rzepienniku Biskupim powstała w XIV w. Tak podają schematyzmy diecezjalne. Nie zachował się dokument erekcyjny. Pierwsza wzmianka o parafi pochodzi z 1386 r. kiedy to wymieniony jest "Adam - rector ecci. Rzepiennik". Jan Długosz pisze przed 1480 r. o kościele drewnianym pod wezwaniem św. Klemensa, podaje jego uposażenie(dziewięć łanów kmiecych, karczma, młyn i role biskupie). Nie ma wzmianki o kościele św. Jana Chrzciciela. Panuje pogląd, że w jego pobliżu lokowana była osada Nemsyno. Osada przeniosła się z wierzchowiny do bardziej przyjaznej doliny i tam zbudowano nowy kościół. Kościół (kaplica) św. Jana Chrzciciela wymieniony jest po raz pierwszy w sprawozdaniu powizytacyjnym z połowy XVI w.

Rzepiennik Biskupi - kosciółek św.Jana Chrzciciela

Parafia była rozległa. W jej skład wchodziły, oprócz Rzepienników, Kołkówka, Nosalowa, Kozłówki i Jodłówka (Tuchowska). Turza była samodzielną parafią, a Olszyny wchodziły w skład parafii Ołpiny. Sitnica , mimo że w akcie lokacyjnym miała wydzielony łan pod kościół, nie potrafiła go wybudować i należała do parafii Rozembark.
W 1840 r. zostały uwieńczone sukcesem starania mieszkańców Jodłówki, Kozłówki i Nosalowej. Utworzono w Jodłówce Tuchowskiej kapelanie, a później parafię. Drugi podział parafii nastąpił w 1972 r. kiedy to utworzona została parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim.Wcześniej zbudowano kościół, a jego rektorem został ks. dr Władysław Bochenek.

Trzeci podział parafii nastąpił 31 marca 1982 r. Została erygowana parafia NMP Królowej Polski w Rzepienniku Suchym. W ciągu 650-letniego istnienia parafii w Rzepienniku powstało kilka kościołów. Nie mamy wiadomości o pierwszym. Kościół św. Jana Chrzciciela powstał na przełomie XV/XVI w. Nie znamy czasu budowy kościoła św. Klemensa , który został rozebrany w połowie XIX w. Nie wiemy, kiedy zbudowano kaplice mszalne pw. św. Jana Nepomucena w Rzepienniku Marciszewskim i pw. św. Michała Archanioła w Jodłówce. W czasach nam współczesnych zbudowano kościół Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim , kościół NMP Królowej Polski w Rzepienniku Suchym , kaplicę mszalną pw. św. Brata Alberta w Kołkówce , urządzono kaplicę mszalną pw.
św. Wojciecha w Rzepienniku Biskupim . Kościół w Olszynach zbudowano na początku XX wieku.
W czasie I wojny światowej poświęcono nowy Kościół w Turzy .

Rzepiennik Suchy - wnętrze kościoła

Najpiękniejsze i najliczniejsze kościoły byłyby niczym , gdyby nie obecność w nich Chrystusa i gdyby zabrakło wiernych przychodzących do Niego. Ziemia rzepiennicka bogata jest w powołania kapłańskie. Pierwszym znanym kapłanem był wyświęcony w 1590 r. Jan s. Walentego Słowika. Później było ich dziesiątki, a wśród nich o. Hieronim - Antoni Ryba syn rolnika z Rzepiennika Suchego , który zmarł w opinii świętości.


© Copyright by Dominik KleszykNapisz do autora strony ...